องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 3422 ถึงที่นานางสุพรรณี คงคา หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 3422 ถึงที่นานางสุพรรณี คงคา หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพานคอนกรีต) ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed โครงการปรับปรุงยกระดับคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม ตำบลบางเลน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณจากถนน 3351 ถึงบริเวณบ้านนายรุ้ง นามเสนาะ หมู่ที่ 1 บ้านโรงช้าง ตำบลบางเลน
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed โครงการก่อสร้างลานตากข้าวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทองประดิษฐ์
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed โครงการขุดร่องน้ำพร้อมเสริมคันดิน หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed โครงการขุดล่องน้ำเสริมคันดินพร้อมขุดลอกตะกอนดินและวัชพืช หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed โครงการขุดลอกตะกอนดินและวัชพืชน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed โครงการปรับปรุงพื้นที่อ่างเก็บน้ำลาดควายโดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 บ้านทองประดิษฐ์
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบือง ตำบลบางเลน ปริมาณงาน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร บริเวณหลัง อบต.บางเลน
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พิบูลย์ผล หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พิบูลย์ผล อบต.บางเลน
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พิบูลย์ผล หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง ปริมาณงาน กว้าง 8.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พิบูลย์ผล อบต.บางเลน
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed 4. โครงการปรับปรุงทางเดินเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 1 บ้านในคลอง ปริมาณงาน 1.งานต่อเติมพื้นทางเดินคอนกรีต กว้าง 1.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร 2.งานฝังท่อ ขนาด 0.60 จำนวน 8 ท่อน 3.งานรื้นท่อระบายน้ำ จากสะพาน คสล. ถึงบ้านนางกาหลง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม ปริมาณงาน 1.งานคอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร 2.งานถมดิน ผิวกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 40 เมตร สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. บริเวณข้างปั๊ม ปตท.บางสาม
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางเลน ปริมาณงาน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร บริเวณหลัง อบต.บางเลน
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางเลน ปริมาณงาน กว้าง 10.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร บริเวณหลัง อบต.บางเลน
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี ปริมาณงาน ไฟฟ้าส่องสว่างถนน จำนวน 39 จุด จากถนน คสล. บ้านลาดพลี ถึงบ้านนายยงยุทธ จันทร์หอม
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน ปริมาณงาน 1.) ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,090 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,270 ตร.ม.จากถนนทางหลวงชนบท(บ้านจิกใหญ่) ถึง อ่างเก็บน้ำลาดควาย
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน ปริมาณงาน 1) ซ่อมแซมถนนลงหินคลุ กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายสมเกียรติ์ วัฒนรังสรรค์
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน ปริมาณงาน 1) ซ่อมแซมถนนลงหินคลุ กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. จากถนนทางหลวงชนบท ถึง บ้านนายสมเกียรติ์ วัฒนรังสรรค์
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน ปริมาณงาน 1.) ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 1,090 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,270 ตร.ม.จากถนนทางหลวงชนบท(บ้านจิกใหญ่) ถึง อ่างเก็บน้ำลาดควาย
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ค่าซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน ปริมาณงาน 1.) ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 557 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,671 ตร.ม. จากคลองรางสะแกสูง ถึง บ้านนายหยิน บูชา 2.) กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาวเฉลี่ย 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. จากถนนโยธาสายล่าง ถึง แยกหนองตาสุข
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าย หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าย หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed โครงการปรับปรุงยกระดับคันกั้นน้ำคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ตำบลบางเลน
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed โครงการปรับปรุงยกระดับคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ตำบลบางเลน
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยซ่อนกลิ่น
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed โครงการปรับปรุงสะพานไม้ตลาดบางสาม หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง จำนวน 3 ช่วง จากถนน 3422 ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 220
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง จำนวน 3 ช่วง จากถนน 3422 ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง จำนวน 3 ช่วง จากถนน 3422 ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 735 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,940 ตารางเมตร จากถนน 3422 ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงอาหาร
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลบางเลน จำนวน 4 เส้นทาง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 270
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 บ้านดอนกระเบื้อง จำนวน 5 เส้นทาง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 290
rss_feed โครงการก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed โครงการยกระดับถนนดิน ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบ้านนายประหยัด - อ่างเก็บน้ำ ม.1 ปริมาณงาน 1.ลงหินคลุก ผิวกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 568 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,272 ตร.ม.2.ยกระดับถนนดิน ผิวกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ฐานกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 411 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 280
rss_feed โครงการยกระดับถนนดิน ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบ้านนายช้อง-บ้านนายประไพร บูชา ม.1 ยกระดับ ถนนดิน ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย (จากบ้านนายช้อง-บ้านนายประไพร บูชา) ปริมาณงาน 1. งานลงหินคลุก ผิวกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร,ผิวกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร 2. งานยกระดับถนนดิน ผิวกว้าง 4.00 เมตร ฐานกว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 184 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 910 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,275 ตารางเมตร จากไร่ผักนายสำเริง ? ฟาร์มบุญชู
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,090 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,270 ตารางเมตร จากถนน 3422 ถึงบริเวณบ้านนางสละ ผิวเผือก
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 จากไร่ผักนายสำเริง - ฟาร์มบุญชู ผิวกว้าง2.50 เมตร ยาว 910 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,175 ตร.ม.
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed โครงการยกระดับถนนดิน ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย จากบ้านนายช้อง - บ้านนายประไพร บูชา หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน 1.งานลงหินคลุก ผิวกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร , ผิวกว้่าง 3.00 เมตร ยาว 70 เมตร 2.งานยกระดับถนนดิน ผิวกว้าง 4.00 เมตร ฐานกว้าง 5.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 184 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
1 - 50 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2