องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0818577504
(นางสาวพัชลวีย์ เอี่ยมสุขา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035446910
(นายธีรยุทธ์ ฉ่ำสวัสดิ์)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0969349900
(นางนิด ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
โทร : 0894142118
(นายถาวร ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
โทร : 0894142118
(นายบุญเสริม กาบแก้ว)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0852968849
(นายธนู บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0994470425
(นางมาลี บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 0994470425
(นายเคา บุญประคม)
คนงานทั่วไป
โทร : 0642179778
(นายสุทิน ใจซื่อ)
คนงานประจำรถขยะ
(นายบุญสืบ ทองจันทร์)
คนงานประจำรถขยะ