องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 92
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
(นางนิด ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
(นางนิด ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
(นายถาวร ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
(นายถาวร ปะทะกิ)
คนงานทั่วไป
(นายบุญเสริม กาบแก้ว)
คนงานประจำรถขยะ
(นายบุญเสริม กาบแก้ว)
คนงานประจำรถขยะ
(นายธนู บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายธนู บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
(นางมาลี บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
(นางมาลี บูชา)
คนงานประจำรถขยะ
(นายคงคา สระทองแป้น)
คนงานประจำรถขยะ
(นายคงคา สระทองแป้น)
คนงานประจำรถขยะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร