องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองช่าง
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
-
นายช่างโยธา
(นายอนุสรณ์ เข็มทอง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : anuyingying@gmail.co
(นางสาวชลธิชา ธรรมเนียม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ