องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองคลัง
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818577504
(นางสาวชนิดา ประทุมเดช)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : kanchanit2557@gmail.
(นางสาวบุญเรือน จะระจะแสง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0815292866
(นางสาวธัญญรัตน์ บูชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : beau_1813@hotmail.co
(นายณัฐวุฒิ น้อยแก้ว)
คนงานทั่วไป
โทร : themone2310@gmail.co
(นางสาวชลลดา ศรีอ่ำดี)
คนงานทั่วไป