องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวันสำคัญๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (27 พฤศจิกายน 2565 วันสาธารณสุขแห่งชาติ) [27 พฤศจิกายน 2565]
โครงการ รู้-สู้-ภัย ในสถานศึกษา Active Shooter [7 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) [28 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต [23 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดอบุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย [25 สิงหาคม 2565]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 [28 กรกฎาคม 2565]
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [8 กรกฎาคม 2565]
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพคนพิการ ปีงบประมาณ 2565 [21 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในสำนักงาน [16 มิถุนายน 2565]
15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) [15 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 59 รายการ)