องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 78
เดือนนี้ 2,256
เดือนที่แล้ว 4,533
ทั้งหมด 27,348

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563
ให้ความรู้การใช้ถังดับเพลิง ครูและผู้ปกครอง #ฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
สนามกีฬา/ลานกีฬา
กิจกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคต่อต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 100 ล้านต้น
โครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
1 - 10 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร