องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพคนพิการ ปีงบประมาณ 2565 [21 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายในสำนักงาน [16 มิถุนายน 2565]
15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day) [15 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 [3 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมรณรงค์นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [19 เมษายน 2565]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [2 เมษายน 2565]
โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประจำปี 2565 [15 มีนาคม 2565]
รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน [4 กุมภาพันธ์ 2565]
ตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน [29 กันยายน 2564]
ภาพการดำเนินงานบริการสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง [21 กันยายน 2564]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 51 รายการ)