messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
อำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่ตรวจทานโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[17 มกราคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ดำเนินการมอบและติดตั้งถังขยะเปียกครัวเรือนเพื่อทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ให้กับ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลบางเลน ประจำปี 2566[1 พฤศจิกายน 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเป็นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการขยะเปียกให้กับประชาชน[27 ตุลาคม 2566]
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6[31 สิงหาคม 2566]
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี พ.ศ.2566[29 มิถุนายน 2566]
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566[10 พฤษภาคม 2566]
กิจกรรมรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวันสำคัญๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (27 พฤศจิกายน 2565 วันสาธารณสุขแห่งชาติ)[27 พฤศจิกายน 2565]
โครงการ รู้-สู้-ภัย ในสถานศึกษา Active Shooter[7 ตุลาคม 2565]
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day)[28 กันยายน 2565]
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต [23 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 73 รายการ)