องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 81
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมยกย่องคนดีศรีสุพรรณ [16 กันยายน 2564]
ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 [16 สิงหาคม 2564]
จิตอาสาสร้างโรงพยาบาลสนามอำเภอสองพี่น้อง ณ วัดรางสะแกสูง [14 กรกฎาคม 2564]
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 [19 พฤษภาคม 2564]
กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการในยุควิถีชีวิตใหม่ new normal [19 พฤษภาคม 2564]
ส่งเสริมการรักษาวินัยในองค์กร [14 มกราคม 2564]
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และ จริยธรรม ในองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ 2563 [30 กันยายน 2563]
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน [5 สิงหาคม 2563]
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [6 กรกฎาคม 2563]
ข้อมูลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน [17 เมษายน 2563]
1 - 10 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร