messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านใหม่วัดทองประดิษฐ์ เริ่มจากบ้านนายจักรวัฒน์ ถึงบ้านนายตุล ใจซื่อตรง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านใหม่วัดทองประดิษฐ์ เริ่มจากบ้านนายจักรวัฒน์ ถึงบ้านนายตุล ใจซื่อตรง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างดำเนินงาน ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 อ่างเก็บน้ำลาดควาย หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคันคลอง ร8 ขวา ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านใหม่วัดทองประดิษฐ์ เริ่มจากบ้านนายจักรวัฒน์ ถึงบ้านนายตุล ใจซื่อตรง หมู่ที่ 2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตโดยปักเข็มไม้ป้องกันถนนคอนกรีตชำรุด หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ทะเบียน กธ 2423 สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0003 จำนวน 4 เส้น พร้อมทำการเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมมอเตอร์สูบน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายสมบัติ จันทร์ส่องแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล หมู่ 4 (จากบ้านนางสาวศิริพร ชูกลิ่นหอม ถึงบ้านนางสาวกนกขวัญ บูชา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. หมู่ 7 (จากบ้านวิโรจน์ ศรีพลายงาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. หมู่ 4 (จากบ้านนางอุดม มาลัยทอง ถึงถนนโยธาสายล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางเลน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน จากบ้านนางจันทร์ ประดุจแก้ว ถึงบ้านนายวันชัย บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตทรุดตัว หมู่ที่ 3 ตำบลบางเลน บริเวณบ้านนายพะยอม สันตะพจน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางเลน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการยกระดับถนนเดิม ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 ตำบลบางเลน บริเวณแท้งประปา ถึงคันคลองไผ่ช้างแล่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบางเลน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณบ้านนายพะยอม คุ้มตะสิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางเลน จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พิบูลย์ผล ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนโดยการปูยาง ASPHALTIC CONCRET หมู่ที่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านรางสะแกสูง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เริ่มจากบ้านนายอาคม สมวัต ถึงสะพานคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการปรับภูมิทัสน์อ่างเก็บน้ำลาดควายปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรองรับการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวตำบลบางเลน หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำและสิ่งปฏิกูล ด้วยเครื่องจักรหมู่ที่ 6 ตำบลบางเลน จากบ้านนายสมบูรณ์ คุ้มตะสิน ถึงบ่อปลานายเข็มทอง ศาลาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำและสิ่งปฏิกูล ด้วยเครื่องจักรหมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน จากบ้านนายอนันต์ เลียบถนน 3422 ถึงหนองตาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำและสิ่งปฏิกูล ด้วยเครื่องจักรหมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน จากถนนลาดยางจิกใหญ่ ถึงอ่างลาดควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำและสิ่งปฏิกูล ด้วยเครื่องจักรหมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน จากบ้านนายอนันต์ เลียบถนน 3422 ถึงหนองตาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการยกระดับถนนเดิมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน จากบ่อนายประหยัด แสงเกตุ ถึงบ่อปลานายเข็มทอง ศาลาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกผักตบชวา วัชพืชน้ำและสิ่งปฏิกูล ด้วยเครื่องจักร หมู่ที่ 2 จากถนนลาดยาง ถึงบ่อปลานายโจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำและสิ่งปฏิกูลด้วยเครื่องจักร หมู่ที่ 2 บริเวณอ่างลาดควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8733 สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ ประจำปี 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อรอดถนน หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน บริเวณบ้านนายซ้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าประดับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ 300 w จำนวน 24 จุด หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณถนนลาดยางเรียบคลองรางสะแกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมบานประตูปิดเปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน ปริมาณงาน บานประตูระบายน้ำชนิดกรอบบานสี่เหลี่ยมแบบรับน้ำทางเดียวพร้อมเครื่องยกขนาด ศก. 1.00 เมตร บริเวณบ้านนายถนอม บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
1 - 50 (ทั้งหมด 994 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20