messager
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
บริการข้อมูล
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
(EIT 2567)
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567
รอปรับปรุง

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตราฐานตลาด 5 ด้าน
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview18
วิธีรับมือกับฝุ่นละอองPM2.5
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview10 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
รณรงค์หยุดเผาในที่โล่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp

camera_alt ภาพกิจกรรม

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2567[1 เมษายน 2567]

อำเภอสองพี่น้อง ลงพื้นที่ตรวจทานโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[17 มกราคม 2567]

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ดำเนินการมอบและติดตั้งถังขยะเปียกครัวเรือนเพื่อทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ให้กับ วัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลบางเลน ประจำปี 2566[1 พฤศจิกายน 2566]
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)
ดูเมนูทั้งหมด
ระเบียบ/กฎหมาย

สถิติ sitemap
วันนี้ 130
เดือนนี้2,443
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)45,707
ทั้งหมด 244,794