องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ รอปรับปรุง
บ้านไทยทรงดำ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แสดงวิถีความเป็นอยู่ของคนลาวโซ่งที่สืบถอดวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน ในหนึ่งปีจะกิจกรรมการละเล่น การฟ้อนรำ ในช่วงเดือนเมษายน ของทุก ปี จะมีคนลาวโซ่งจากทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อฟ้อนรำ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวในตำบลบางเลน
ภาพ รอปรับปรุง
ตลาดสะพานโค้ง(วัดทองประดิษฐ์) ตั้งอยู่ที่ วัดทองประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสะพานไม้เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี เป็นสะพานข้ามระหว่าง 2 ตำบล คือ ตำบลบางเลนและตำบลต้นตาล ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมกับสุ่มยักษ์ ฝั่งด้านวัดทองประดิษฐ์จะมีตลาดเล็กๆ ซึ่งชาวบ้านในตำบลบางเลนจะนำของในไร่ในสวนตนเองไป ขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาถูก
ตลาดน้ำบางสาม ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่พักผ่อน ติดริมแม่น้ำท่าจีน ให้บรรยากาศเย็นสบาย นั่งรับประทานอาหารบนแพกลางน้ำ ตลอดแนวสันเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน พบกับโคมแดงมากกว่า 6,000 กว่าดวง จุดเด่นของตลาดน้ำบางสาม อีกอย่างก็คือ "ศาลเจ้าแม่เทียนโหเซียบ้อ" หรือ ศาลเจ้าแม่ปากคลองบางสาม ศาลเจ้าเทียนโฮวเซี่ยบ้อ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อายุประมาน 100 ปีกว่า บูรณะจากศาลไม้ไผ่ เป็นศาลปูนจนถึงทุกวันนี้ เป็นที่เคารพบูชา ของชาวตลาดบางสามและชาวบ้านระแวกใกล้เคียง เหมาะกับการไหว้ขอพร ซึ่งชาวบ้านแถวนี้จะเรียก เจ้าแม่ทับทิม ว่า “อาม่า” เวลาเปิด 07.00 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ

รอปรับปรุง
บ้านไทยทรงดำ

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี แสดงวิถีความเป็นอยู่ของคนลาวโซ่งที่สืบถอดวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน ในหนึ่งปีจะกิจกรรมการละเล่น การฟ้อนรำ ในช่วงเดือนเมษายน ของทุก ปี จะมีคนลาวโซ่งจากทั่วประเทศมารวมตัวกันเพื่อฟ้อนรำ เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวในตำบลบางเลน
ภาพ

รอปรับปรุง
ตลาดสะพานโค้ง(วัดทองประดิษฐ์)

ตั้งอยู่ที่ วัดทองประดิษฐ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสะพานไม้เก่าแก่ อายุกว่า 100 ปี เป็นสะพานข้ามระหว่าง 2 ตำบล คือ ตำบลบางเลนและตำบลต้นตาล ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมกับสุ่มยักษ์ ฝั่งด้านวัดทองประดิษฐ์จะมีตลาดเล็กๆ ซึ่งชาวบ้านในตำบลบางเลนจะนำของในไร่ในสวนตนเองไป ขายให้กับนักท่องเที่ยวในราคาถูก
ตลาดน้ำบางสาม

ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่พักผ่อน ติดริมแม่น้ำท่าจีน ให้บรรยากาศเย็นสบาย นั่งรับประทานอาหารบนแพกลางน้ำ ตลอดแนวสันเขื่อนริมแม่น้ำท่าจีน พบกับโคมแดงมากกว่า 6,000 กว่าดวง จุดเด่นของตลาดน้ำบางสาม อีกอย่างก็คือ "ศาลเจ้าแม่เทียนโหเซียบ้อ" หรือ ศาลเจ้าแม่ปากคลองบางสาม ศาลเจ้าเทียนโฮวเซี่ยบ้อ ศาลเจ้าแม่ทับทิม อายุประมาน 100 ปีกว่า บูรณะจากศาลไม้ไผ่ เป็นศาลปูนจนถึงทุกวันนี้ เป็นที่เคารพบูชา ของชาวตลาดบางสามและชาวบ้านระแวกใกล้เคียง เหมาะกับการไหว้ขอพร ซึ่งชาวบ้านแถวนี้จะเรียก เจ้าแม่ทับทิม ว่า “อาม่า” เวลาเปิด 07.00 น. ถึง 17.00 น. ทุกวัน
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน รอปรับปรุง
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

รอปรับปรุง
info ข้อมูลหน่วยงาน
ระบบเศรษฐกิจ/1 8.2 ป่าไม้ พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 8.3 ภูเขา พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่มีภูเขา 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ในตำบลบางเลน ส่วนมากเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าว และทำเกษตรกรรมต่างๆ มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดิน น้ำ และอากาศที่ไม่เป็นมลพิษ เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียทิ้งลงในพื้นที่ 9. อื่น ฯ (ถ้ามีระบุด้วย) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่พักสายตรวจตำบลบางเลน 2 แห่ง - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านใหม่ บริเวณสามแยกทางเข้าวัดทองประดิษฐ์ - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม บริเวณสี่แยกบางสาม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลบางเลน 1 แห่ง - ตั้งอยู่ที่ อบต.บางเลน ด้านอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้จัดทำเว็ปไซด์ www.banglen.go.th@hotmail.com เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ อบต.บางเลน และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาของประชาชนในการบริหารงานของ อบต.บางเลน
แผนที่แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบางเลน รอปรับปรุง
ระบบเศรษฐกิจ 6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1การเกษตร ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 6.2การประมง ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำประมง คือ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง 6.3การปศุสัตว์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร 6.4 การบริการ ในพื้นที่ตำบลบางเลนมีสถานบริการน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่ง , ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. จำนวน 2 แห่ง , และร้านอาหารขนาดเล็ก เช่นร้านอาหารตาสั่ง และร้านค้าขอโชห่วยในหมู่บ้าน 6.5 การท่องเที่ยว ตำบลบางเลนกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบางเลน ได้แก่ตลาดน้ำบางสาม หมู่ที่ 5 , แหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงอ่างเก็บน้ำลาดควาย หมู่ที่ 2 , มีหมู่บ้านไทยทรงดำ บ้านลาดมะขาม 6.6อุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลบางเลน ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแต่โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก) 3แห่ง ได้แก่ 1.โรงงานทำรองเท้า 2.โรงงานทำอุปกรณ์เครื่องครัว 3.โรงงานบรรจุอาหารกระป๋องและน้ำดื่มผลไม้ 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 6.7.1 การพาณิชย์ - โรงแรม 1 แห่ง - สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง - ปั๊มแก๊ส 2 แห่ง - โรงสีข้าว 2 แห่ง - ลานตากข้าว 3 แห่ง - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3 แห่ง - ร้านตัดผม 3 แห่ง - ร้านเสริมสวย 5 แห่ง - ตลาดนัด 3 แห่ง - ร้านกลึงเครื่องจักรกล 2 แห่ง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 แห่ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง - ตลาดสด 1 แห่ง 6.7.2 กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหมหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 2. กลุ่มขนมไทย และไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 6.8 แรงงาน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างในพื้นที่ และนอกพื้นที่ 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนะธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้ 7.1.1 วัด จำนวน 4 วัด - วัดรางสะแกสูง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1บ้านดอนกระเบื้อง - วัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2บ้านใหม่ - วัดท่าเจดีย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - วัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่6 บ้านลาดมะขาม 7.1.2 ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง - ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - ศาลเจ้าพ่อบุญคง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.2 ประเพณีและงานประจำปี -งานชมรมผู้สูงอายุ เดือนเมษายนของทุกปี - งานประเพณีไทยทรงดำ เดือนเมษายน ของทุกปี - ประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม ของทุกปี - ประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม , พฤศจิกายน ของทุกปี - ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น - ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหม หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ภาษาถิ่น คือ มีภาษาลาวไทยทรงดำ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก - สินค้าพื้นเมือง คือ ชาใบหม่อนหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ำ 1 สาย - แม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านหมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน คลอง 6 แห่ง - คลองสองพี่น้อง ไหลผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ออกสู่แม่น้ำท่าจีนระยะทางความยาวประมาณ 9.20 กิโลเมตร - คลองรางสะแกสูง อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง , บ้านในคลอง - คลองบางปลาม้า อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - คลองไผ่ช้างแล่น อยู่หมู่ที่ 3 และ 4 - คลองเสือขบ อยู่หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - คลองไผ่ช่องลม อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ห้วย หนอง หรือที่สาธารณะ - หนองตาสุข อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - หนองตาแพ อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - ลาดควาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดสวาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดพลี อยู่หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี - ลาดสามขา อยู่หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ลาดกงเกวียน อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม - ลาดฟ้าผ่า อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม
สภาพทางสังคม/1 4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง - โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 - โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 4.1.3 ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 4.1.4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง 4.2 สาธารณสุข - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางเลน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 - มีอสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 106 คน - มีการจัดการขยะในตำบลบางเลน โดยการเผาไหม้จากเตาความร้อนสูง - มีการใช้ส้วม ทุกครัวเรือน 4.3 อาชญากรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น มีแต่เหตุลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องวิดน้ำของเกษตรกร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบลบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการดูแลป้องกันความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในตำบลบางเลน 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในตำบลบางเลนจากการที่สถานีตำรวจสองพี่น้อง ได้แจ้งกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลบางเลนมีผู้ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลเนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่นการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนร่วมกับสถานีตำรวจสองพี่น้องได้คัดเลือกหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 1 หมู่บ้าน เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านที่ช่วยกันสอดส่องดูแลให้การแนะนำบุตร หลาน ของท่านและแจ้งเบาะแสให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งหมด 1,063 คน อายุระหว่าง 60 - 69 595 คน อายุระหว่าง 70 - 79 332 คน อายุระหว่าง 80 - 89 123 คน อายุระหว่าง 90 - ขึ้นไป 13 คน 2. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้พิการหรือทุพพลภาพ ทั้งหมด 191 คน 3. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งหมด 25 คน 4. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 6. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลบางเลน 5.ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นถนนหินคลุก ร้อยละ80 เปอร์เซ็นต์ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 15 เปอร์เซ็นต์ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ ด้วยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลากทำให้มีน้ำท่วมขังถนนทุกปี และด้วยงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่มีไม่มากพอต่อการพัฒนา จึงไม่สามารถก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยางทั้งหมดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้ 1. ทางหลวงแผ่นดิน - ถนนทางหลวง 3422 ตัดผ่าน เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5ผ่านหมู่ที่ 1 , 6 , 4 , 3 และหมู่ที่ 7 สิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลเนินพระปรางค์ รวมระยะทางประมาณ 9.00 กิโลเมตร - ถนนทางหลวง 3351บางแม่หม้าย – บางหลวง ตัดผ่านหมู่ที่ 5 เริ่มจากสะพานหน้าวัดบางสามสิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางหลวง ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร 2.ถนนทางหลวงชนบท - ถนนทางหลวงชนบท(สายล่าง) เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5 ตัดผ่านถึงสะพานรางกระทุ่ม เขตติดต่อกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ระยะทาง 7.60 กิโลเมตร 3.ถนนลาดยางชลประทาน - ถนนลาดยางชลประทาน เส้นรางสะแกสูง เริ่มจาก ถนนทางหลวง 3422 ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทางยาว 2.50 กิโลเมตร 5.2 การไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ใช้ไฟฟ้าเขตบางหลวง ครบทุกหมู่บ้าน(แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)ประมาณร้อยละ 95 ในส่วนที่เหลือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นบ้านเรือนตั้งอยู่กลางทุ่งนากระจัดกระจายจุดละ 1 หลัง 2 หลัง ประมาณร้อยละ 5 ปัญหาในเรื่องของไฟฟ้า คือพื้นที่ตำบลบางเลนมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามจุดแยกจุดเสี่ยงบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน มีน้อยเกินไป ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล 5.3 การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีระบบประปาทั้งหมด 24 แห่งครบทุกหมู่บ้าน - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 6 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 4 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 2 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 3 แห่ง 5.4 โทรศัพท์ - ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว - มีเสารับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3 แห่ง 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้ไปรษณีย์สาขาสองพี่น้อง เบอร์โทรศัพท์ 035-531041 - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้บริษัทขนส่งเอกชน
จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบางเลน รอปรับปรุง
ข้อมูลหน่วยงาน
ระบบเศรษฐกิจ/1

8.2 ป่าไม้ พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่อยู่ในเขตป่าไม้ 8.3 ภูเขา พื้นที่ในตำบลบางเลนไม่มีภูเขา 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่ในตำบลบางเลน ส่วนมากเป็นพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าว และทำเกษตรกรรมต่างๆ มีทรัพยากรธรรมชาติ คือ ดิน น้ำ และอากาศที่ไม่เป็นมลพิษ เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียทิ้งลงในพื้นที่ 9. อื่น ฯ (ถ้ามีระบุด้วย) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่พักสายตรวจตำบลบางเลน 2 แห่ง - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านบ้านใหม่ บริเวณสามแยกทางเข้าวัดทองประดิษฐ์ - ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม บริเวณสี่แยกบางสาม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำตำบลบางเลน 1 แห่ง - ตั้งอยู่ที่ อบต.บางเลน ด้านอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้จัดทำเว็ปไซด์ www.banglen.go.th@hotmail.com เพื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสารของ อบต.บางเลน และเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาของประชาชนในการบริหารงานของ อบต.บางเลน
แผนที่แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบางเลน

รอปรับปรุง
ระบบเศรษฐกิจ

6. ระบบเศรษฐกิจ 6.1การเกษตร ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 6.2การประมง ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำประมง คือ บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกุ้ง 6.3การปศุสัตว์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลน ร้อยละ 10 มีการทำปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร 6.4 การบริการ ในพื้นที่ตำบลบางเลนมีสถานบริการน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน 3 แห่ง , ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. จำนวน 2 แห่ง , และร้านอาหารขนาดเล็ก เช่นร้านอาหารตาสั่ง และร้านค้าขอโชห่วยในหมู่บ้าน 6.5 การท่องเที่ยว ตำบลบางเลนกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบลบางเลน ได้แก่ตลาดน้ำบางสาม หมู่ที่ 5 , แหล่งท่องเที่ยวทุ่งบัวแดงอ่างเก็บน้ำลาดควาย หมู่ที่ 2 , มีหมู่บ้านไทยทรงดำ บ้านลาดมะขาม 6.6อุตสาหกรรม ในพื้นที่ตำบลบางเลน ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแต่โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก) 3แห่ง ได้แก่ 1.โรงงานทำรองเท้า 2.โรงงานทำอุปกรณ์เครื่องครัว 3.โรงงานบรรจุอาหารกระป๋องและน้ำดื่มผลไม้ 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 6.7.1 การพาณิชย์ - โรงแรม 1 แห่ง - สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง - ปั๊มแก๊ส 2 แห่ง - โรงสีข้าว 2 แห่ง - ลานตากข้าว 3 แห่ง - ร้านขายวัสดุก่อสร้าง 3 แห่ง - ร้านตัดผม 3 แห่ง - ร้านเสริมสวย 5 แห่ง - ตลาดนัด 3 แห่ง - ร้านกลึงเครื่องจักรกล 2 แห่ง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 แห่ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต 1 แห่ง - ตลาดสด 1 แห่ง 6.7.2 กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหมหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 2. กลุ่มขนมไทย และไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 6.8 แรงงาน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางเลนส่วนใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนาข้าว ข้าวโพด ปลูกผัก เลี้ยงปลา ฯลฯ ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้างในพื้นที่ และนอกพื้นที่ 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนะธรรม 7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธโดยมีข้อมูล ศาสนสถาน ดังนี้ 7.1.1 วัด จำนวน 4 วัด - วัดรางสะแกสูง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1บ้านดอนกระเบื้อง - วัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2บ้านใหม่ - วัดท่าเจดีย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - วัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่6 บ้านลาดมะขาม 7.1.2 ศาลเจ้า จำนวน 2 แห่ง - ศาลเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - ศาลเจ้าพ่อบุญคง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.2 ประเพณีและงานประจำปี -งานชมรมผู้สูงอายุ เดือนเมษายนของทุกปี - งานประเพณีไทยทรงดำ เดือนเมษายน ของทุกปี - ประเพณีเข้าพรรษา เดือนกรกฎาคม ของทุกปี - ประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม , พฤศจิกายน ของทุกปี - ประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น - ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ กลุ่มผู้เลี้ยงหม่อนไหม หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ภาษาถิ่น คือ มีภาษาลาวไทยทรงดำ หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม 7.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก - สินค้าพื้นเมือง คือ ชาใบหม่อนหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ไข่เค็ม หมู่ที่ 3 บ้านไผ่ช้างแล่น 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 8.1 น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ำ 1 สาย - แม่น้ำท่าจีน ไหลผ่านหมู่ที่ 5 ตำบลบางเลน คลอง 6 แห่ง - คลองสองพี่น้อง ไหลผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ออกสู่แม่น้ำท่าจีนระยะทางความยาวประมาณ 9.20 กิโลเมตร - คลองรางสะแกสูง อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง , บ้านในคลอง - คลองบางปลาม้า อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - คลองไผ่ช้างแล่น อยู่หมู่ที่ 3 และ 4 - คลองเสือขบ อยู่หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม - คลองไผ่ช่องลม อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ห้วย หนอง หรือที่สาธารณะ - หนองตาสุข อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - หนองตาแพ อยู่หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง - ลาดควาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดสวาย อยู่หมู่ที่ 2 บ้านใหม่ - ลาดพลี อยู่หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี - ลาดสามขา อยู่หมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม - ลาดกงเกวียน อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม - ลาดฟ้าผ่า อยู่หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม
สภาพทางสังคม/1

4.1.2 โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง - โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 - โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 4.1.3 ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง 4.1.4 ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง 4.2 สาธารณสุข - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางเลน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 - มีอสม. ทั้ง 7 หมู่บ้าน จำนวน 106 คน - มีการจัดการขยะในตำบลบางเลน โดยการเผาไหม้จากเตาความร้อนสูง - มีการใช้ส้วม ทุกครัวเรือน 4.3 อาชญากรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น มีแต่เหตุลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องวิดน้ำของเกษตรกร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบลบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตร และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ดำเนินการดูแลป้องกันความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในตำบลบางเลน 4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในตำบลบางเลนจากการที่สถานีตำรวจสองพี่น้อง ได้แจ้งกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลบางเลนมีผู้ติดยาเสพติด แต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลเนื่องจากได้รับความร่วมมือกับทาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่นการรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนร่วมกับสถานีตำรวจสองพี่น้องได้คัดเลือกหมู่ที่ 6 บ้านลาดมะขาม เป็นหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด จำนวน 1 หมู่บ้าน เพราะว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านที่ช่วยกันสอดส่องดูแลให้การแนะนำบุตร หลาน ของท่านและแจ้งเบาะแสให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน 4.5 การสังคมสงเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ทั้งหมด 1,063 คน อายุระหว่าง 60 - 69 595 คน อายุระหว่าง 70 - 79 332 คน อายุระหว่าง 80 - 89 123 คน อายุระหว่าง 90 - ขึ้นไป 13 คน 2. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้พิการหรือทุพพลภาพ ทั้งหมด 191 คน 3. ดำเนินการจ่ายเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการช่วยเหลือ ทั้งหมด 25 คน 4. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 6. จัดตั้งกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุตำบลบางเลน 5.ระบบบริการพื้นฐาน 5.1 การคมนาคมขนส่ง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีเส้นทางคมนาคมขนส่งเป็นถนนหินคลุก ร้อยละ80 เปอร์เซ็นต์ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 15 เปอร์เซ็นต์ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ ด้วยพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลากทำให้มีน้ำท่วมขังถนนทุกปี และด้วยงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนที่มีไม่มากพอต่อการพัฒนา จึงไม่สามารถก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือถนนลาดยางทั้งหมดได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้ 1. ทางหลวงแผ่นดิน - ถนนทางหลวง 3422 ตัดผ่าน เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5ผ่านหมู่ที่ 1 , 6 , 4 , 3 และหมู่ที่ 7 สิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลเนินพระปรางค์ รวมระยะทางประมาณ 9.00 กิโลเมตร - ถนนทางหลวง 3351บางแม่หม้าย – บางหลวง ตัดผ่านหมู่ที่ 5 เริ่มจากสะพานหน้าวัดบางสามสิ้นสุดเขตพื้นที่ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางหลวง ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร 2.ถนนทางหลวงชนบท - ถนนทางหลวงชนบท(สายล่าง) เริ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 5 ตัดผ่านถึงสะพานรางกระทุ่ม เขตติดต่อกับเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ระยะทาง 7.60 กิโลเมตร 3.ถนนลาดยางชลประทาน - ถนนลาดยางชลประทาน เส้นรางสะแกสูง เริ่มจาก ถนนทางหลวง 3422 ถึงเขตติดต่อตำบลห้วยม่วง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ระยะทางยาว 2.50 กิโลเมตร 5.2 การไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ใช้ไฟฟ้าเขตบางหลวง ครบทุกหมู่บ้าน(แสดงถึงจำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า)ประมาณร้อยละ 95 ในส่วนที่เหลือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นบ้านเรือนตั้งอยู่กลางทุ่งนากระจัดกระจายจุดละ 1 หลัง 2 หลัง ประมาณร้อยละ 5 ปัญหาในเรื่องของไฟฟ้า คือพื้นที่ตำบลบางเลนมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามจุดแยกจุดเสี่ยงบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน มีน้อยเกินไป ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล 5.3 การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน มีระบบประปาทั้งหมด 24 แห่งครบทุกหมู่บ้าน - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 6 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 4 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 3 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 4 2 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 3 แห่ง - ประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 3 แห่ง 5.4 โทรศัพท์ - ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว - มีเสารับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ 3 แห่ง 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้ไปรษณีย์สาขาสองพี่น้อง เบอร์โทรศัพท์ 035-531041 - ประชาชนในตำบลบางเลนใช้บริษัทขนส่งเอกชน
จำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลบางเลน

รอปรับปรุง