messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box สมาชิกสภา
(นายสมคิด อุทัยพิบูลย์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0813632088
(นายสมหมาย ดอกไม้)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0810195951
(นางลาวรรณ โกมลสิงห์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
โทร : 0895240392
(นายสมศักดิ์ จันทร์หอม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
โทร : 0865689680
(นายอนัน พินิจการ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
โทร : 0802895958
(นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
โทร : 0847346152
(นายสมนึก กาบแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
โทร : 0610574385