องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32
account_box สมาชิกสภา
(นายสมคิด อุทัยพิบูลย์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นายสมคิด อุทัยพิบูลย์)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นายสมหมาย ดอกไม้)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นายสมหมาย ดอกไม้)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นางลาวรรณ โกมลสิงห์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
(นางลาวรรณ โกมลสิงห์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
(นายสมศักดิ์ จันทร์หอม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายสมศักดิ์ จันทร์หอม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายอนัน พินิจการ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายอนัน พินิจการ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
(นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
(นายสมนึก กาบแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นายสมนึก กาบแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร