องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 634
account_box สมาชิกสภา
(นายชรินทร์ ทองแย้ม)
ประธานสภา
(นายชรินทร์ ทองแย้ม)
ประธานสภา
(นายสมหมาย ดอกไม้)
รองประธานสภา
(นายสมหมาย ดอกไม้)
รองประธานสภา
(นายประหยัด แสงเกตุ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(นายประหยัด แสงเกตุ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
(นายสมคิด อุทัยพิบูลย์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
(นายสมคิด อุทัยพิบูลย์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 2
-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
(นายอำพร รุ่งเจริญ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายอำพร รุ่งเจริญ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายสมศักดิ์ จันทร์หอม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายสมศักดิ์ จันทร์หอม)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
(นายอนัน พินิจการ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายอนัน พินิจการ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
(นายสุทธิพงษ์ ทองเชื้อ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
(นายสุทธิพงษ์ ทองเชื้อ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
(นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
(นายภควัฒน์ รุ่งเรืองจุฑาวสุ)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
-
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นายสมนึก กาบแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
(นายสมนึก กาบแก้ว)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร