องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
find_in_page ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 (แจงนับ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ขอเชิญชวนการทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก และโรคติดต่อที่สำคัญในช่วงฤดูกาลระบาด
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
find_in_page ประกาศมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
photo ประกาศ เรื่อง ยุติการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
photo รับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
photo ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการงานการับมอบอำนาจปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
description ฐานข้อมูลคนพิการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
description ฐานข้อมูลผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรายงานผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page พื้นที่จัดเป็นตลาดนัดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
1 - 20 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6