องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 115
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 5 บ้านบางน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 บ้านทองประดิษฐ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารเผาขยะ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file จ้างโครงการซ่อมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ลาดควาย) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการรื้อถนนเดิมพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหม่ หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านไผ่ช่องลม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านไผ่ช่องลม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านไผ่ช่องลม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านไผ่ช่องลม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่7 บ้านไผ่ช่องลม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร