องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0957788438
(นายก่อพงษ์ บัวชิต)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0930897776
(นางสาวนววรรรณ สุมูลเวช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0885838090
(นางเรวศรี กฤษณชาญดี)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0815383422
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวนพพร ออมสิน)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0866005922
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายเริงรัก นวลละออง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0861411909
(นางสาวยุคลธร น้อยแก้ว)
นักการภารโรง
โทร : 0816653574
(นางสาวกชมนต์วรรณ บูชา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0992252475
(นางสาวพัชลวีย์ เอี่ยมสุขา)
คนงานทั่วไป
โทร : 0646510607
(นางสาวชลธิชา ธรรมเนียม)
คนงานทั่วไป
โทร : 0993292061
(นายราเมศ บูชาธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0626579666