องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : srimahaphot-sao@hotm
(นายก่อพงษ์ บัวชิต)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : makoto_poppy@hotmail
(นางสาวนววรรรณ สุมูลเวช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : p-ja@live.com
นางสาวณปภัช แย้มพักตร์
นักพัฒนาชุมชน
นายจิรวุฒิ พจน์ศิลป์ชัย
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : ๋Jab_z@msn.com
(นางสาวนพพร ออมสิน)
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : ying_bl@hotmail.com
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายเริงรัก นวลละออง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0861411909
(นางสาวยุคลธร น้อยแก้ว)
นักการภารโรง
โทร : coomim1234@gmail.com
(นางสาวกชมนต์วรรณ บูชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035446910
(นายราเมศ บูชาธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0626579666
(นายสุวิทย์ บูชา)
คนงานทั่วไป