องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 25
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายก่อพงษ์ บัวชิต)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายก่อพงษ์ บัวชิต)
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางเรวศรี กฤษณชาญดี)
นักพัฒนาชุมชน
(นางเรวศรี กฤษณชาญดี)
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวนพพร ออมสิน)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนพพร ออมสิน)
เจ้าพนักงานธุรการ
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายเริงรัก นวลละออง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นายเริงรัก นวลละออง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(นางสาวยุคลธร น้อยแก้ว)
นักการภารโรง
(นางสาวยุคลธร น้อยแก้ว)
นักการภารโรง
(นางสาวกชมนต์วรรณ บูชา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวกชมนต์วรรณ บูชา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชลวีย์ เอี่ยมสุขา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวพัชลวีย์ เอี่ยมสุขา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวชลธิชา ธรรมเนียม)
คนงานทั่วไป
(นางสาวชลธิชา ธรรมเนียม)
คนงานทั่วไป
(นายราเมศ บูชาธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
(นายราเมศ บูชาธรรม)
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร