messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0949852165
(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ
โทร : 0949852165
(นางสาวนลินี เอี่ยมสอาด)
ครูชำนาญการ
โทร : Nalinee.414222@gmail
(นางวาสนา เขียวอ่อน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : Jaline2520@gmail.com
(นางสาวชณิตษ์นันท์ สุพรรณชาติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035446910
(นางสาวภาวิณี ปรึกษา)
คนงานทั่วไป
โทร : pawinee33@gmail.com
(นางสาวนวลจันทร์ ใจซื่อ)
คนงานทั่วไป
โทร : 0623128979