องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 15
เมื่อวาน 157
เดือนนี้ 2,986
เดือนที่แล้ว 4,421
ทั้งหมด 18,674

account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวนลินี เอี่ยมสอาด)
ครู คศ.1
(นางสาวนลินี เอี่ยมสอาด)
ครู คศ.1
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ
(นางวาสนา เขียวอ่อน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวาสนา เขียวอ่อน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวชณิตษ์นันท์ สุพรรณชาติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวชณิตษ์นันท์ สุพรรณชาติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวภาวิณี ปรึกษา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวภาวิณี ปรึกษา)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร