องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 47
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(-ว่าง-)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ
(นางสาวศศิธร ศรีหรั่งไพโรจน์)
ครูชำนาญการ
(นางสาวนลินี เอี่ยมสอาด)
ครูชำนาญการ
(นางสาวนลินี เอี่ยมสอาด)
ครูชำนาญการ
(นางวาสนา เขียวอ่อน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางวาสนา เขียวอ่อน)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวชณิตษ์นันท์ สุพรรณชาติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวชณิตษ์นันท์ สุพรรณชาติ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวภาวิณี ปรึกษา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวภาวิณี ปรึกษา)
คนงานทั่วไป
(นางสาวนวลจันทร์ ใจซื่อ)
คนงานทั่วไป
(นางสาวนวลจันทร์ ใจซื่อ)
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร