messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
(นางมลิดา ไทยงามศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0819414307
(นายอำพร รุ่งเจริญ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0990016266
(นางพรพิมล แคล้วประยูร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0971257975
(นายประหยัด แสงเกตุ)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0815804945