องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลบางเลน
(นายปิยพจน์ เกียรติชูสกุล)
กำนันตำบลบางเลน
โทร : 0893796601
(นายประพร หิรัญรัตน์)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 0865649682
(นายไพฑูลย์ เข็มทอง)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 0878028284
(นางสละ ผิวเผือก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
โทร : 0844242085
(นายนิรุตติ์ บูชา)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
โทร : 0879969258
(นางสาวปภาภัทร ทองเชื้อ)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
โทร : 0819412614
(นายไพศาล คล้ายมฤก)
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
โทร : 0867513097