องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
โทร : 0818577504
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : srimahaphot-sao@hotm
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0818577504
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม )
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0818577504
(นางสาวรุ่งนภา บุญนาดี)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : srimahaphot-sao@hotm
(นางสาวพจนลักษณ์ ผิวทองงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 0818577504