องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565-ธันวาคม 2565)
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 - 3ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
photo รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563-มีนาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานนะการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
photo รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
photo รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
photo รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ประกาศรายงานข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 (ไตรมาสที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 (ไตรมาสที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 (ไตรมาสที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 (ไตรมาสที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1