messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่งแต่งตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน และเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ครั้งที่1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
find_in_page จำขึ้นใจ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ ข้าราชการต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1