องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file คุ่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ผู้บริหาร(ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศร้อยละของฐานการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศ ร้อยละของฐานการคำนวณเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2