องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศอัตราร้อยละการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศร้อยละของฐานการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน พนักงานครู ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก การคัดเลือกสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และ การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ ร้อยละของฐานการคำนวณเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1