messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2566 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
แผนการใช้เงินไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2564 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2564 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2564 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2564 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2564 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2564 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2564 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2564 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2563 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2