ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพฯ ผ่านบัญชีธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียด : เนื่องจากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ขอให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการที่รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ ดังนี้ 1.นำสมุดบัญชีงินฝากธนาคารธนชาติพร้อมบัตรประชาชนไปติดต่อสาขา ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)เพื่อขอรับเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ 2.นำสมุดบัญชีที่ได้รับการเปลี่ยนเลขที่บัญชีใหม่แล้ว มาติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลนเพื่อให้เจ้าหน้าที่แก้ไขและบันทึกข้อมูลบัญชีเงินฝากให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ขอบคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ
ชื่อไฟล์ : BFUEaszThu95107.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้