ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1(สะพานดำ ถึง ประตูน้ำปากคลองโรงช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง