ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 (คันคลองบางปลาม้า จากบ้านนายวิทยา ถึง ลาดยางชนบท (สะพานปูนใหม่)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง