ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 (บ้านนายประหยัด ถึง ถนนโยธาสายล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง