ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง