ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 (ถนนโยธาสายล่าง ถึง บ้านนางทุเรียน สอนกลิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง