ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 (ถนน คสล. ถึงบ้านนายสัมพัส ศรีน้อยเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง