ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 (จากถนน คสล. ถึงบ้านนายอดุลย์ ทองยัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง