ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายเสน่ห์ ถึงบ้านนายแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง