ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 (จากบ้านนางมาลัย ถึงบ้านนางสงวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง