ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 (จากถนน 3422 ถึงบ้านนายเบิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง