ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 (ถนนหมายเลข 3422 ถึง สะพานลาดพลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง