ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมาณผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง