ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการตักผักตบชวาและวัชพืชน้ำ หมู่ที่ 1,4,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง