ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง