ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น วิชาการทำโมบายจากเชือกถักและ การถักเปลจากผ้า ปีงบประมาณ 2565 ขนาด 1.20 x 2.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง