ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง