ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถแบ็คโฮกำจัดวัชพืชในคลอง ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง