ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับคันกั้นน้ำคลองรางกระทุ่ม หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ช่องลม ตำบลบางเลน โดยวิธีคัดเลือก