ชื่อเรื่อง : จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง