ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง