ชื่อเรื่อง: เตรียมรับมืออุทกภัย…ในช่วงฤดูฝน
ชื่อไฟล์: OGlV3zbWed30545.jpg