ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก
รายละเอียด : องค์การอนามัยโลก (OIE) รายงานว่าพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศเวียดนาม กัมพูชาและประเทศลาว ประกอบกับประเทศจีนพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก โดยมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) จึงแจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ ซึ่งประเทศไทยมีอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง จึงแจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้ ให้ประชาชนเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์ปีกหากมีอาการ ป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการซูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหัน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที และเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหารหรือจำหน่ายเด็ดขาดและให้นำฝังกลบหรือเผาโดยสวมถุงมือป้องกันพร้อมล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที
ชื่อไฟล์ : 4nI1xnSWed91621.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : p9z04LLWed91627.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้