ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 64
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 64 วันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 64 เวลา 9.00 น.-16.00 น. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงขอปรับเปลี่ยนสถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ทุกหมู่ 1-7 จ่ายที่อบต.บางเลน *โดยจะจ่ายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 วันเดียวเท่านั้น เพื่อความสะดวก ขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ
ชื่อไฟล์ : NR6sDcPWed12238.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้