ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม 64 เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนไปรับวัคซีนในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จึงขอเลื่อนการรับเบี้ยยังชีพเป็น วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 64 เวลา 9-12.00 น. สถานที่จ่ายเบี้ยยังชีพ ดังนี้ ม.1 จ่ายเบี้ยที่ อบต.บางเลน ม.2 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมคิด อุทัยพิบูลย์ ม.3 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ม.4 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.สมศักดิ์ จันทร์หอม ม.5 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการ ส.อบต.มลิดา ไทยงามศิลป์ ม.6 จ่ายเบี้ยที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ม.7 จ่ายเบี้ยที่ ศาลาประชาคม หมู่ 7 เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอให้ผู้รับเบี้ยฯ มาให้ตรงวัน เวลาและสถานที่ สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่าง ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอบคุณค่ะ
ชื่อไฟล์ : fJ3UdlAFri40350.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้