messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านใหม่วัดทองประดิษฐ์ เริ่มจากบ้านนายจักรวัฒน์ ถึงบ้านนายตุล ใจซื่อตรง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณจากแยกศาลเจ้าพ่อมะลิวัลย์ ถึงบ้านนางมาลิณี ผิวเผือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง บริเวณอ่างหนองตาสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 (บ้านนางสาวศิริพร ชูกลิ่นหอม ถึง สะพานดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 (ยกระดับ 1.20 เมตร จากสะพานดำ ถึง สะพานปูนลาดพลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 3 (คลอง ร.7 ขวา ถึง คลองลอย ม.7 หลังปั้ม ปตท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 (บ้านนายอนันต์ ถึง หนองตาสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำท้องถิ่นตามบริบทชุมชนเพื่อการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น พื้นที่ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 (คันคลองไผ่ช้างแล่น ถนนหมายเลข 3422 ถึง ไร่ผัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed เช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) สำหรับติดตั้งตามบริเวณจุดที่กำหนด ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จำนวน 15 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงทางขึ้นทางลงและไหล่ทางถนนโยธาสายล่าง หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ชนิดถุง ขนาด 200 ซีซี รสจืด และนมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 (คันคลองบางปลาม้า จากบ้านนายวิทยา ถึง ลาดยางชนบท (สะพานปูนใหม่)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1(สะพานดำ ถึง ประตูน้ำปากคลองโรงช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 (บ้านนายประหยัด ถึง ถนนโยธาสายล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านทองประดิษฐ์ จำนวน 39 จุด เริ่มจากบริเวณสะพานสามตำบล ถึงบ้านนางใกล้รุ่ง สอนกลิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง จำนวน 39 จุด เริ่มจากบริเวณคลองลาดพลี(สะพานดำ) ถึง บ้านนายพีรพงศ์ ปิติพงศ์ชุติภาธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 (บ้านนายประสาน ถึง นายกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างเหมาล้มคันดินและขนย้ายดินหลังน้ำท่วม ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาล้มคันดินและขนย้ายดินหลังน้ำท่วม ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพานคอนกรีต) ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 3422 ถึงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลาดพลี หมู่ที่ 4 บ้านลาดพลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 3422 ถึงที่นานางสุพรรณี คงคา หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ หมู่ที่ 7 จากถนน 3422 ถึงสะพานสามตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวาด้วยเครื่องจักร หมู่ที่ 4 (จากวัดใหม่พิบูลย์ผล ถึงสะพานดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 4 (ถนนหมายเลข 3422 ถึง สะพานลาดพลี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (บริเวณบ้านผู้ช่วยศักดิ์ดา ปานอำพัน ถึงคลองขุดใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ทางเข้าวัดรางสะแกสูง ถึงบ้านนางอุไร น่วมศรีนวล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ำ หมู่ที่ 5 จากแม่น้ำท่าจีน ถึง สุดเขตบางเลน(คลองเสือขบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed เช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อกระสอบ ขนาด 23 x 27 นิ้ว จำนวน 24,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างโครงการเสริมคันดินป้องกันน้ำท่วม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างเกือกม้าพร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 (เฉพาะวันที่เปิดการเรียนการสอน) ถึง ช่วงปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 60 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างเกือกม้าพร้อมประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระเบื้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับคันกั้นน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านบางสาม ตำบลบางเลน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
1 - 50 (ทั้งหมด 178 รายการ) 1 2 3 4