องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการยกระดับถนนเดิมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน จากบ่อนายประหยัด แสงเกตุ ถึงบ่อปลานายเข็มทอง ศาลาชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกผักตบชวา วัชพืชน้ำและสิ่งปฏิกูล ด้วยเครื่องจักร หมู่ที่ 2 จากถนนลาดยาง ถึงบ่อปลานายโจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำและสิ่งปฏิกูลด้วยเครื่องจักร หมู่ที่ 2 บริเวณอ่างลาดควาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2567 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล และของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน 400 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8733 สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-63-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ ประจำปี 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อรอดถนน หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน บริเวณบ้านนายซ้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าประดับ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ 300 w จำนวน 24 จุด หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณถนนลาดยางเรียบคลองรางสะแกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมบานประตูปิดเปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน ปริมาณงาน บานประตูระบายน้ำชนิดกรอบบานสี่เหลี่ยมแบบรับน้ำทางเดียวพร้อมเครื่องยกขนาด ศก. 1.00 เมตร บริเวณบ้านนายถนอม บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืชน้ำและสิ่งปฏิกูล ด้วยเครื่องจักร หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมบานประตูปิดเปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน ปริมาณงาน บานประตูระบายน้ำชนิดกรอบบานสี่เหลี่ยมแบบรับน้ำทางเดียวพร้อมเครื่องยกขนาด ศก. 1.00 เมตร บริเวณบ้านนายถนอม บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 84-9851สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 011-57-0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมบานประตูปิดเปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน ปริมาณงาน บานประตูระบายน้ำชนิดกรอบบานสี่เหลี่ยมแบบรับน้ำทางเดียวพร้อมเครื่องยกขนาด ศก. 0.80 เมตร บริเวณที่นานางบานชื่น บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดเปิด หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลนปริมาณงาน 1.วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก.0.80 เมตร ท่อจำนวน 8 ท่อน 2.บานประตูระบายน้ำชนิดกรอบบานสี่เหลี่ยมแบบรับน้ำทางเดียวพร้อมเครื่องยกขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 1 บาน บริเวณคลองส่งน้ำบ้านนายครุฑ บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมบานประตูปิดเปิดระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน ปริมาณงาน บานประตูระบายน้ำชนิดกรอบบานสี่เหลี่ยมแบบรับน้ำทางเดียวพร้อมเครื่องยกขนาด ศก. 1.00 เมตร บริเวณที่นานายสมหมาย ดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดเปิด หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลนปริมาณงาน 1.วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก.0.80 เมตร ท่อจำนวน 8 ท่อน 2.บานประตูระบายน้ำชนิดกรอบบานสี่เหลี่ยมแบบรับน้ำทางเดียวพร้อมเครื่องยกขนาด ศก. 1.00 เมตร จำนวน 1 บาน บริเวณคลองส่งน้ำบ้านนายเจือ ชัยวุฒิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 7 (บริเวณไร่นายสมนึก กาบแก้ว ถึงสะพาน คศล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 6 ตำบลบางเลน (บริเวณจาก คสล.แยกสามขา ถึงเขตห้วยม่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 2 (จากถนนลาดยาง ถึงบ่อนายแหลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการยกระดับถนนเดิมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน ปริมาณ 1.หินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร 2.ถมดิน กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ระยะทาง 470 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,820 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกกำจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูลด้วยเครื่องจักร หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมประตูปิดเปิด หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 5 (จากคันคลองเสาหิน จากถนน คสล.หลับบ้านนายวินัย พินิจการ ถึงบ่อนางปราณีย์ อารีมิตรน่วมบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 2 (บริเวณสะพานปูนบ้านใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 4 (จากอ่างเก็บน้ำลาดพลี ถึงบ้านนายสุรศักดิ์ ปั้นบุญมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 4 (จากถนน คสล. ถึงบ้านนางพจนีย์ อิ้วอำพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนนพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 2 (จากถนนลาดยาง ถึงบ่อนายโจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 1 (จากบ้านนายพรชัย มาพันธุ์ ถึงที่นานายสมศักดิ์ มาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กธ 2423 สุพรรณบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการลงหินคลุกถนน พร้อมปรับเกลี่ย หมู่ 7 (จากถนน คสล.บ้านนายวันชัย เสือขำ ถึงคลอง ร.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เช็ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0030 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซม เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-55-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0086 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาเวทีพร้อมตกแต่ง และเครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 อ่างเก็บน้ำลาดควาย หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาเช่าเต็นท์ ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 อ่างเก็บน้ำลาดควาย หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 อ่างเก็บน้ำลาดควาย หมู่ที่ 2 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกตะกอนดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 2 ตู้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองประดิษฐ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหม่พิบูลย์ผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
1 - 50 (ทั้งหมด 689 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14