องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
องค์การบริหารส่วนตำบล
บางเลน

อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน ที่อยู่ 569 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110 เบอร์โทรศัพท์ 035-446-910
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 124
เดือนนี้ 2,302
เดือนที่แล้ว 4,579
ทั้งหมด 27,394

folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
photo ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
photo ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประกาศ เรื่องมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
photo ประกาศ เรื่องมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo ช่องทางการร้องเรียน
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
photo แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
description แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
(นายธิติพันธ์ บูรสินสถาพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร